Målsättning

Målsättning för I Ur och Skur Fröernas förskola.

Målsättningen med vårt sätt att arbeta med barnen, till största delen i naturen, är att ge dem:

· Leken: Bland det viktigaste för alla barn. En inspirerande miljö ger en innehållsrik lek med få avbrott och färre konflikter. Naturen är världens bästa lekplats, inspirations- och kunskapskälla. Den fria leken har en stor del i I Ur och Skur. Leken är barnens arbetsmetod att lära sig förstå sin omgivning, att med fantasins hjälp få använda naturen som hjälpmedel i leken är utvecklande för barnen. Om leken får utvecklas i en miljö som ger gott om plats till alla barnen så minskar konflikterna mellan dem.

· Social gemenskap: Att fungera och trivas i både större och mindre grupper. Träna sitt språk samt att våga och kunna uttrycka sig på olika sätt. Stärka den egna identiteten och känslan av att bli sedd. Att kunna fungera i en gemenskap och att lära sig att ta eget ansvar. Naturen har skapat en miljö med många små kryp in och låter barnen med lätthet bilda små grupper. Barnen kan på detta sätt få den lilla gruppen med dess fördelar samtidigt som den större gruppen finns kvar med sina fördelar av social gemenskap. Barnen skall våga och kunna uttrycka sig på olika sätt vilket de kan om de känner sig trygga i gruppen.

· Rörelsen: Varje barn kan finna sina egna utmaningar i naturen för att utveckla alla sina sinnen. Vi vill skaffa oss egna erfarenheter och få bättre koncentrationsförmåga. Detta ger oss en möjlighet att tillfredsställa och möta barns utveckling från det att de är ett år tills de börjar skolan. Mycket frisk luft och god kondition ger ökad motståndskraft mot infektioner. Varje barn kan finna sina egna utmaningar i naturen för att utveckla alla sina sinnen och skaffa sig erfarenheter.

· Fantasin: Inspirationen finns runt omkring oss. Kreativiteten finns med och stimuleras överallt. I naturen finns mystik, spänning, möjligheter att klättra, springa, balansera och utveckla sin fantasi.

· Tänkandet: Förmågan att söka egen kunskap, att se sammanhang, göra egna experiment och dra egna slutsatser stimuleras. Vi barn och vuxna lär av varandra och skaffar oss erfarenheter och upplevelser tillsammans. Detta gör att det kommer naturligt för oss vuxna att vara medagerande, medupptäckande, medupplevande och mednyfikna. Genom att vistas i naturen varje dag och prata om den, stimuleras nyfikenheten till nya upptäckter som leder till egna erfarenheter. Detta leder i sin tur till en fördjupad förståelse för olika sammanhang mellan djur, växter och människor. Genom att leka, utforska och bara vara i olika naturtyper börjar barnen, även det allra minsta barnet, att förstå sammanhang, samband och få ett ekologiskt tänkande så småningom. Men för att uppnå detta måste man vistas i naturen ofta, under alla årstiderna.

· Förståelsen: Vi vill ge barnen en ökad förståelse för både människor, djur och växter. Detta hjälper naturen oss med för den är inte tillrättalagd utan vi måste hjälpas åt när vi är ute tillsammans.

· Maten: Den lagar vi själva. Maten är varierad och vällagad, ibland äter vi den inne och ibland ute. En stor del av råvarorna är kravmärkta. Matallergier är inget hinder.

· Personalen: Det är viktigt att personalen får utbildning och fortbildning och att alla känner sig delaktiga i verksamheten. Diskussionerna om mål och visioner samt förhållningssätt skall fortgå kontinuerligt. Även läroplanen för förskolan skall ingå som en naturlig del i arbetet.

Vi tycker att det är viktigt att det är samma vuxna som finns runt barnen i vår förskola och som barnen kan lära känna och få tillit till. Därför vill vi ha en god personaltäthet så att vi endast vid fåtal tillfällen behöver använda vikarier.

· Hälsa: Barn som får lov att vistas i naturen dagligen mår bra och utvecklas väl, både fysiskt och psykiskt. De blir vigare, starkare i händer, armar och bål samt får en väl utvecklad balansförmåga. De kan växla mellan olika tillstånd, från vila till vild hejdlös lek. Detta kan de göra utifrån sina egna behov och det kan vara en av förklaringarna till att barnen utvecklar såväl den motoriska förmågan som koncentrationsförmågan. Mycket frisk luft ger friskare barn med bättre fysiska förutsättningar. Att vara ute och att vara ute mycket gör att infektionerna bland våra barn inte får samma spridning som inomhus. Vi har låg sjukfrånvaro bland våra barn och bland oss vuxna också givetvis.

· Roligt: Det är viktigt att både barnen och vi vuxna tycker det är roligt att vara tillsammans och göra olika saker ihop.

Vi värdesätter att barn och vuxna känner glädje i att vara ute tillsammans, att vi har ett gemensamt intresse. Vi vuxna skall fungera som ögonöppnare och medupptäckare.