Om Fröerna

FUNDERAR DU PÅ BARNOMSORG FÖR DITT BARN?

Då är kanske I Ur och Skur ett alternativ för er.

I Ur och Skur Fröerna är en grupp som består av 9 vuxna och 36 barn i åldrarna 1-6 år. Vi finns på Kvarnrännan 6 och 8 i Dalby. Vår verksamhet är öppen kl 06.30-17.30, måndag till fredag.

Grundidéen till I Ur och Skur pedagogiken är att barnens behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredsställs genom vistelse i naturen.

De kunskaper som skall förmedlas till barnen ges genom lek, ett undersökande arbetssätt och olika uttrycksmedel i eller med hjälp av naturen. Barnen skall även få naturkänsla och förståelse för sambanden i naturen och kunna utveckla en miljömedvetenhet.

Detta gör vi genom att vi trivs och har roligt i skogen, på ängen och vid bäckar – året om.

Vi som arbetar i I Ur och Skur Fröerna är utbildade pedagoger som barnskötare, förskolärare och fritidspedagog och inom I Ur och Skur pedagogiken samt i friluftsteknik. Dessutom fortbildar vi oss kontinuerligt. Vi har alla ett genuint intresse för friluftsliv, miljö och natur. Naturligtvis följer vi de läroplaner som finns men det som kan skilja är sättet att uppnå vissa mål på samt att friluftsliv, natur och miljö integreras i hela verksamheten.

Eftersom vi är mycket ute har vi alltid med oss en mobiltelefon så att föräldrarna kan nå oss och vi kan kontakta dem om det är något. Detta är en säkerhetsfråga.

Alla, både barn och vuxna, blir medlemmar i Friluftsfrämjandet.

Den största delen av tiden vistas vi utomhus i olika miljöer.

Vi har knopp-, knytte- och mullegrupper. Knopp är för de minsta barnen, knytte är för mellanbarnen och mulle har vi för våra största barn. Detta gör vi en gång i veckan under vår- och höstterminerna. Då har barnen med sig sin ryggsäck med dricka och eventuell någon fika. Detta fungerar precis likadant som det gör i Friluftfrämjandets knytte- och mullegrupper.

På vår I Ur och Skur förskola gör vi också vanliga saker. Vi målar, skapar, spelar teater, leker rollekar och klär ut oss, läser böcker, har samlingar etc. men vi gör det i naturen så ofta vi kan och med hjälp av naturen.

Om du är intresserad så hör gärna av dig till oss så berättar vi mer!

Intresseanmälan

Skriv ut och skicka intresseanmälan med post till:

I Ur och Skur Fröerna
Kvarnränna 8
247 55 Dalby

I Ur och Skur – Fröerna

Ulrika Jönsson, Lotta Claesson, Anette Fischer, Jenny Jansner, Agneta Malm, Marie-Anne Persson, Sara Linde, Linda Zieger, Elionore Persson och Carina Wigårde