Aktuellt

Öppet hus

  • Öppet hus för intresserade föräldrar den 11/10 kl 15.30

Förskolan har stängt följande dagar:

  • Måndagen den 3 december 2018

Information om avgiftsändringar

Inkomsttaket för maxtaxan höjs årligen och from 180101 är inkomsttaket 46080 kronor.
Det innebär att hushåll med en sammanlagd bruttoinkomst högre än inkomsttaket
automatiskt hamnar på maxtaxa. De hushåll som behöver lämna ny inkomstuppgift bör
göra det snarast, om uppgift inte lämnas debiteras maxtaxa. Nedan kan ni utläsa er nya
avgift. Justering av er avgift kommer att synas på fakturan ni får i januari (avser februari
månad). Jag vill också passa på att påminna er om att ange OCR eller fakturanummer
när ni betalar fakturan.

I Ur och Skur Fröernas förskola tillämpar Lunds kommuns regler för maxtaxa.
För att kunna fastställa er barnomsorgsavgift behöver vi veta er inkomst.
Om hushållets gemensamma inkomst överstiger 46080 kr/mån behöver ingen uppgift lämnas utan då
blir det automatiskt maxtaxa.
Det yngsta barnet räknas alltid som barn nr 1. Alla barn som fyller 3 år under 2018 räknas som 3 år from 1/9-18 oavsett när på året barnet fyller år.

Barnomsorgsavgift beräknas enligt följande procentsats av gemensam inkomst:

1-2år              dock högst                            3-5år              dock högst

Barn 1            3%                 1382 kr                                 2,4%              1106 kr

Barn 2            2%                 922 kr                                  1,6%              737 kr

Barn 3            1%                 461 kr                                  0,8%              369 kr

Barn 4            ingen avgift